Skip to main content

NGO z powiatu prudnickiego!!!

NGO z powiatu prudnickiego!!!
news

Zapraszamy na spotkanie edukacyjno-sieciujące przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu powiatu prudnickiego.

Kiedy – 22 lutego 2024 r. w godzinach 16:00-18:30

Gdzie: Prudnik, Inkubator Przedsiębiorczości Pl. Wolności 6 sala nr 6

Partnerami spotkania jest  Stowarzyszenie  Uniwersytet Złotego Wieku „POKOLENIA”. 

Podczas spotkania omówimy kwestie z zakresu:

1)      Jak i na co można otrzymać dofinansowanie z Projektu „Kierunek NOWE FIO 2024”?

2)      Jak zapisy statutu organizacji wpływają na możliwość działania organizacji i pozwalają uniknąć opodatkowania działalności statutowej? Prowadzenie podstawowej dokumentacji w organizacji.

3)      Co to jest działalność odpłatna pożytku publicznego? Kto ją może prowadzić, kiedy i w jakim zakresie?

4)      Formy reprezentacji w organizacjach. Wyjątek dotyczący reprezentacji w stowarzyszeniach.

5)      Jak prawidłowo zawierać i rozliczać umowy-zlecenia? Kiedy można stosować umowy o dzieło?

6)      Jak uniknąć zagrożeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

7)      Ważne obowiązki dla organizacji pracujących z osobami niepełnoletnimi.

8)      Jak uniknąć kłopotów realizując zadanie publiczne?

9)      Chcemy działać, ale szokuje nas morze przepisów. Co chcemy zmienić w obowiązkach formalnych i przepisach prawa aby nam się dobrze działało?

Aby zgłosić się na szkolenie należy napisać maila na adres biuro@ocwip.pl z informacją o potwierdzeniu udziału do dnia 21.02.2024 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 535446389

Spotkanie szkoleniowe prowadzić będą:

Alicja Gawinek – Prezeska OCWIP, Przewodnicząca Zespołu RDPP do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych i Uproszczeń, Członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich RDPP.

Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”, Wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP, Członek Prezydium Konwentu Wojewódzkich RDPP.