Skip to main content

NGO z powiatu brzeskiego!

NGO z powiatu brzeskiego!
news

Zapraszamy na spotkanie edukacyjno-sieciujące przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu powiatu brzeskiego!  

Kiedy – 6 lutego 2024 r. w godzinach 16:00-18:30

Gdzie: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Brzegu. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Partnerami spotkania są Starostwo Powiatowe w Brzegu i Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji

Podczas spotkania omówimy kwestie z zakresu:

1)      Jak i na co można otrzymać dofinansowanie z Projektu „Kierunek NOWE FIO 2024”?
2)      Jak zapisy statutu organizacji wpływają na możliwość działania organizacji i pozwalają uniknąć opodatkowania działalności statutowej? Prowadzenie podstawowej dokumentacji w organizacji.
3)      Co to jest działalność odpłatna pożytku publicznego? Kto ją może prowadzić, kiedy i w jakim zakresie?
4)      Formy reprezentacji w organizacjach. Wyjątek dotyczący reprezentacji w stowarzyszeniach.
5)      Jak prawidłowo zawierać i rozliczać umowy-zlecenia? Kiedy można stosować umowy o dzieło?
6)      Jak uniknąć zagrożeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
7)      Ważne obowiązki dla organizacji pracujących z osobami niepełnoletnimi.
8)      Jak uniknąć kłopotów realizując zadanie publiczne?
9)      Chcemy działać, ale szokuje nas morze przepisów. Co chcemy zmienić w obowiązkach formalnych i przepisach prawa aby nam się dobrze działało?

Aby zgłosić się na szkolenie należy napisać maila na adres biuro@ocwip.pl z informacją o potwierdzeniu udziału do dnia 05.02.2024 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 535446389

Spotkanie szkoleniowe prowadzić będą:

Alicja Gawinek – Prezeska OCWIP, Przewodnicząca Zespołu RDPP do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych i Uproszczeń, Członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich RDPP.

Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”, Wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP, Członek Prezydium Konwentu Wojewódzkich RDPP.