Skip to main content

Miejskie Centrum Wolontariatu

Miejskie Centrum Wolontariatu
news

W związku z zakończeniem realizacji zadania publicznego „Miejskie Centrum Wolontariatu” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola informujemy, że obecnie wyminę informacji pomiędzy wolontariuszami a organizacjami / instytucjami poszukującymi wolontariuszy prowadzi Centrum Dialogu Obywatelskiego. Ankiety dla wolontariuszy i organizacji/ instytucji znajdują się na stronie www.opole.pl w zakładce Miejskie Centrum Wolontariatu http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/miejskie-centrum-wolontariatu/