Skip to main content

Kierunek FIO. Koniec naboru wniosków.

Kierunek FIO. Koniec naboru wniosków.
news
Wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym, które złożyły wnioski, serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i zaangażowanie.

Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wpłynęło 62 wnioski.

Teraz przed operatorami wzmożona praca podczas oceny formalnej i merytorycznej.

Wyniki zostaną ogłoszone w połowie września.

Życzymy powodzenia!