Skip to main content

Grupy samopomocowe – ruszył nowy projekt OCWIP!

Grupy samopomocowe – ruszył nowy projekt OCWIP!
news
Od 1 marca 2014 roku OCWIP rozpoczął  realizację nowego projektu pn. „Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim”. 

Projekt jest kierowany do osób niesłyszących, a finansowany jest ze środków niemieckiej Fundacji Loteryjnej pn. Akcja Człowiek /Aktion Mensch. 

Realizatorem projektu jest: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Socjalny Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat / Kraj Saary (Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.). 

Dodatkowym partnerem wspierającym /branżowym po stronie polskiej jest Polski Związek Głuchych Oddział Opole. 
Projekt jest realizowany od 1 marca 2014, a zakończenie realizacji nastąpi z dniem 28 lutego 2015. 
Głównym celem projektu jest uruchomienie pięciu grup samopomocy osób niesłyszących w województwie opolskim i połączenie ich w sieć wsparcia w kooperacji OCWIP z Polskim Związkiem Głuchych (PZG), celem polepszenia sytuacji socjalnej i społecznej osób niesłyszących w województwie opolskim.

Niebawem będziemy przekazywać szczegóły związane z realizacją projektu i uczestnictwem w nim! 
Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu:
– Dorota Piechowicz – Witoń, koordynatorka projektu po stronie OCWIP, d.piechowicz@ocwip.pl, 77 441 50 25 
Projekt dofinansowywany przez Akcję Człowiek /Aktion Mensch e.V.