Skip to main content

Fundusz Interwencyjny Pomoc osobom z Ukrainy przebywającym na terenie woj. opolskiego.

news

UWAGA !!!!!
Informujemy, że ze względu na wyczerpanie dostępnych środków finansowych – Fundusz Interwencyjny zostaje zawieszony do odwołania. W przypadku pozyskania dodatkowych środków na jego funkcjonowanie zostanie on uruchomiony ponownie.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uruchamia Fundusz Interwencyjny w wysokości  11 197,75 zł  który jest przeznaczony na wsparcie doraźne osób przybyłych na teren woj. opolskiego w czasie konfliktu zbrojnego.  W ramach Funduszu można uzyskać wsparcie na pomoc indywidualną jeśli nie ma możliwości skorzystania i wsparcia od innych instytucji/organizacji w tym: zakup niezbędnych rzeczy, lekarstw itp. Każda potrzeba będzie rozpatrywana indywidualnie ( w oparciu o indywidualny wywiad z osobą potrzebującą wsparcia). Prosimy o kontakt mailowy biuro@ocwip.pl lub kontakt telefoniczny w godzinach 08:00-13:30 (pon-pt) pod numerem 77 441 50 25.

Utworzenie Funduszy odbywa się przy wsparciu i dotacji od naszej partnerskiej organizacji Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Jeśli chcesz wesprzeć rozwój utworzonego Funduszu Interwencyjnego, z którego 100 % pozyskanych środków przeznaczone jest na bezpośrednią pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym na teren woj. opolskiego w czasie konfliktu zbrojnego przekaż darowiznę na cele statutowe z dopiskiem Fundusz Interwencyjny na nr konta 05 1140 1788 0000 5092 9200 1003.

Інтервенційний фонд 

„Допомога людям з України, які прибувають до Опольського воєводства.”

Опольський центр підтримки неурядових ініціатив запускає Інтервенційний фонд у розмірі 11 197,75 злотих, який призначений для тимчасової підтримки людей, які прибули до Опольського воєводства під час збройного конфлікту.  У рамках Фонду  можна отримати підтримку на індивідуальну допомогу, якщо немає можливості скористатися підтримкою з боку інших установ/організацій, у тому числі на придбання необхідних речей, ліків тощо. Кожна потреба розглядатиметься індивідуально (індивідуальна розмова з особою, яка потребує підтримки). 

Будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою biuro@ocwip.pl або зв’яжіться з нами за телефоном з 08:00 до 13:30 (пн-пт) за номером 77 441 50 25.

 Створення Фондів відбувається за підтримки та пожертвувань нашої партнерської організації Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

 Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

 Якщо  хочете підтримати розвиток створеного Інтервенційного фонду, з якого 100% отриманих коштів призначені для безпосередньої допомоги громадянам України, які приїжджають до Опольського воєводства під час збройного конфлікту, зробіть благодійний переказ на статутні цілі з приміткою Інтервенційного фонду на рахунок № 05 1140 1788 0000 5092 9200 1003.