Skip to main content

Wolontariat, dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat, dlaczego warto zostać wolontariuszem?
news

Wolontariat, dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Tomasz Kosmala – wiceprezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Od początku swojej działalności społecznej wpiera inicjatywę wolontariatu. W 2004 roku był jednym z założycieli pierwszego w regionie i w Opolu Centrum Wolontariatu.

Na początek może słów kilka, o tym jak wielkie znaczenie ma idea wolontariatu (dla nas jako społeczeństwa)?

Tomasz Kosmala – W mojej opinii wolontariat to najlepsza forma przeobrażenia swojej energii w pomaganie, jaką można sobie wyobrazić. Podarowanie swoich zasobów, czasu i zaangażowania z intencją bezinteresownej pomocy, bez oczekiwania zapłaty. Istnieją jednak korzyści, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Dzięki wolontariatowi stwarzamy okazję do dzielenia się, tym co posiadamy przy sobie, czyli naszymi wewnętrznymi zasobami. Mogą to być: wiedza, umiejętności, empatia i wiele innych. Samo bycie wolontariuszem pozwala złapać szersze spojrzenie na to, co robimy i kim jesteśmy…wolontariat może okazać się świetnym narzędziem do lepszego poznania samego siebie. Będąc wolontariuszem mamy okazję, by przyglądać się sobie w różnych sytuacjach, doświadczyć siebie w różnych rolach , w których na co dzień nie mielibyśmy okazji się sprawdzić. Jednak nie możemy zapomnieć, że wolontariat szczególnie dla osób młodych to sposób na zdobywanie doświadczenia zawodowego, który w przyszłości może w znaczący sposób przełożyć się na możliwości otrzymania pracy.

Wracając do głównego pytania, jakie znaczenie ma wolontariat jako społeczeństwa – moim zdaniem ogromne- dzięki temu doświadczeniu bardzo często doświadczymy jako współuczestnik, z jakimi wyzwaniami i problemami borykają się organizacje pozarządowe. Łatwiej będzie nam zrozumieć, w jakich obszarach być może Państwo nie zaspokaja wszystkich potrzeb jakieś określonej grupy odbiorczej. Łatwiej będzie nam zrozumieć, czym jest społeczeństwo obywatelskie? Jako wolontariusz być może po raz pierwszy staniemy się jego aktywnym uczestnikiem.

Czy dzisiaj łatwo jest zostać wolontariuszem? Kto może nim zostać? 

Wolontariuszem może być każdy, tu najważniejsza jest nasza motywacja. Musimy jednak pamiętać, że część organizacji / instytucji szuka wolontariuszy o konkretnym profilu. Są placówki, w których praca wymaga spełnienia określonych warunków przez kandydata na wolontariusza, chodzić tu może o wykształcenie, predyspozycje lub stan zdrowia. Mówimy wtedy o tzw. wolontariacie kompetencyjnym.

Pamiętajmy też Istnieją różne formy wolontariatu, a w dobie cyfryzacji i szybkiego obiegu informacji, każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie zawsze są to regularne działania, często wolontariat to także aktywności okazjonalne. W Polsce funkcjonuje wiele NGO’sów organizujących wolontariat i korzystających z pomocy wolontariuszy wystarczy ich poszukać za pomocą wyszukiwarki. Dla chcącego i zamotywanego nic trudnego.

Chyba najważniejsze pytanie z punktu widzenia samych zainteresowanych. Gdzie można znaleźć informacje na temat organizacji szukających wolontariuszy? Ponieważ to często okazuje się przeszkodą, że ludzie nie wiedzą gdzie mogą znaleźć odpowiednią organizację i jak zaangażować się w pomoc.

Moim zdaniem w dobie powszechnego dostępu do Internetu szukanie informacji gdzie mogę podjąć aktywność, jako wolontariusz jest znacznie łatwiej niż jeszcze kilka/kilkanaście lat temu. Wystarczy skorzystać z podpowiedzi wyszukiwarki Google. Popularną możliwością na znalezienie aktywności dla siebie jest korzystanie z portali kojarzących wolontariuszy z instytucjami czy organizacjami potrzebującymi. Takim przykładem jest strona Rządowego Programu Korpus Solidarności. Na tej stronie znajdziemy nie tylko informacje o wolontariacie, ale również wyszukiwarkę ofert oraz system obsługi wolontariatu. Warto też sprawdzić, czy w naszym najbliższym otoczeniu nie działa centrum Wolontariatu. Dla przykładu w mieście Opolu takie Centrum prowadzi Fundacja GEKO pod nazwą ISKRA Opolski Wolontariat – https://iskra.opole.pl

Czy podczas wyboru organizacji sam wolontariusz powinien na coś szczególnego zwrócić uwagę? Co powinien wiedzieć o samej organizacji, do której chce dołączyć? 

W mojej subiektywnej opinii każdy z nas, zanim zdecyduje się na wolontariat, powinien samemu sobie odpowiedzieć na kilka pytań.

1. Dlaczego chce być wolontariuszem, jaka jest moja motywacja?
2. Komu i w czym chce pomagać ?
3. Co potrafię, co mógłbym robić jako wolontariusz? Czego jako wolontariusz chciałbym się nauczyć, w jakich obszarach chcę się rozwijać?
4. Ile swojego czasu na wolontariat mogę poświęcić?

Jeśli znam odpowiedzi na te pytania, warto wtedy dopiero zacząć szukać miejsca dla siebie jako wolontariusza. Można skorzystać z pomocy lokalnego centrum wolontariatu, które powinno móc w znalezieniu odpowiedniej dla siebie oferty. Ze swej strony zachęcałbym do poszukania informacji o organizacji / instytucji, w które chcemy być wolontariuszem. Warto zobaczyć jej stronę internetową, być może profil na FB w celu pozyskania informacji. Warto wiedzieć, czy organizacja/ instytucja, w której chce rozpocząć wolontariat zajmuje się obszarami, które są dla nas ważne, czy możemy identyfikować się z ich misją