Skip to main content

Bezpłatne usługi prawne

Bezpłatne usługi prawne
news

Zachęcamy wszystkie organizacje non-profit z naszego województwa do korzystania z rzetelnej i bezpłatnej pomocy prawnej w ramach programu Centrum Pro Bono.

Jaką pomoc można uzyskać dzięki Centrum Pro Bono?

Zakres współpracy z kancelariami prawnymi dotyczą następujących gałęzi prawa:

  • prawo cywilne,
  • prawo podatkowe, 
  • prawo pracy, 
  • prawa autorskie, 
  • prawo administracyjne, 
  • rawo zamówień publicznych.

Pomoc prawna przybiera różne formy w zależności od zgłoszonej
sprawy. Często polega na przygotowywaniu lub zaopiniowaniu umów z
zakresu prawa cywilnego lub autorskiego albo na wyjaśnieniu wątpliwości w
sprawach podatkowych, niekiedy ma postać reprezentacji przed sądami i
organami administracyjnymi.

Program Centrum Pro Bono jest częścią projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.

 

Jak skorzystać z oferty Centrum Pro Bono?

Krok po kroku.

 
Zarejestruj swoją organizację na stronie: http://www.centrumprobono.pl 

Zgłoś swoją sprawę poprzez formularz dostępny na stronie http://www.centrumprobono.pl/pl/zgloszenia 

Koordynator z Centrum Pro Bono zapoznaje się ze sprawą, kontaktuje się z organizacją, by wyjaśnić wątpliwości lub uzyskać dodatkowe informacje. Następnie formułuje tekst sprawy i zamieszcza ją na liście dostępnej dla kancelarii prawnych, które współpracują z Centrum.
Kancelarie prawne są informowane o nowych sprawach poprzez listę, a także drogą mailową.
Po zapoznaniu się z problemem kancelaria podejmuje decyzję, czy podjąć się prowadzenia sprawy.

Kontakt:

 
E-mail: wroclaw@centrumprobono.pl
Tel: 721 846 783

 Zgłoszenie sprawy:  http://www.centrumprobono.pl/pl/zgloszenia


Oficjalna strona internetowa projektu:

www.centrumprobono.pl