Skip to main content

Bądź odważny na rynku pracy!

Bądź odważny na rynku pracy!
news
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL waz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, niezatrudnione, w wieku 16-64 lata, które uczą się i/lub zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Okres realizacji projektu:
1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w:

  • warsztatach rozwojowych
  • grupowym doradztwie zawodowym
  • indywidualnym doradztwie zawodowym
  • szkoleniach zawodowych.

Wsparcie obejmie również:

  • pomoc psychologa
  • usługi trenera pracy

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 23 maja 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru

Wypełniony formularz można wysłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście w naszym biurze.

Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności i pisemną zgodą prawnego opiekuna (tylko osoby poniżej 18 rokużycia) na udział w projekcie.

     

Więcej informacji o projekcie:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

Wojciech Witoń – 887 048 047, e-mail: w.witon@ocwip.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego