Skip to main content

Znamy już daty – do zobaczenia na Kawiarenkach Obywatelskich

Znamy już daty – do zobaczenia na Kawiarenkach Obywatelskich
news

Kawiarenki Obywatelskie odbędą się w dniach:
27. 06. 2011 – Opole w Restauracji „Szara Willa” o godzinie 17:30.
28. 06. 2011 – Strzelce Opolskie w Restauracji „Ratuszowa” o godzinie 17: 30.

Celem spotkań jest dyskusja na temat bieżących problemów społeczności lokalnych w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim Kawiarenek są „Zmiany przepisów Prawa dotyczących III Sektora”.

Naszym celem jest przybliżenie obywatelom bieżących zmian w prawie pozarządowym, przedstawienie możliwości wspólnego działania na rzecz zmian lokalnych, oraz zaprezentowanie modelu wsparcia dla organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz obszarów pożytku publicznego.

Kawiarenka Obywatelska jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny – pragniemy zachęcić Państwa do dyskusji, podjęcia dialogu z lokalnymi władzami i zaproszonymi gośćmi.

Podczas kawiarenek planowane są spotkania radnych i osób z grona polityki lokalnej z mieszkańcami.

Dyskusja poprowadzona będzie przez Damiana Deca – trenera, animatora lokalnego i doradcę z zakresu przygotowania i wdrażania projektów społecznych, zwłaszcza współfinansowanych z EFS. Każdy z uczestników będzie miał możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji: zadawania pytań, czy dzielenia się własnymi przemyśleniami.

Do zobaczenia w Opolu bądź w Strzelcach Opolskich.