Skip to main content

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenia warsztatów

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenia warsztatów
news

Informujemy,  że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 20.02.2019 r. na usługę przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pt.: „Odkrywcy Sekretów Nauki Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 złożono dwie oferty.

Na podstawie wskazanych w ofercie kryteriów:

a) cena: 60 %

b) scenariusz i kompetencje: 40 %

wybrano wykonawcę KIKI Agnieszka Juszczyk.