Skip to main content

Wyniki oceny formalnej Kierunek FIO 2015

Wyniki oceny formalnej Kierunek FIO 2015
news

W załączeniu przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektu „Kierunek FIO” 2015.

W generatorze złożyło wnioski 92 organizacje i grupy nieformalne.

W wersji papierowej złożono 13 wniosków.

Powodzenia na etapie oceny merytorycznej!

Ocena formalna wniosków złożonych w generatorze

Ocena formalna wniosków złożonych w wersji papierowej

Sprostowanie – z przyczyn technicznych dotyczących Generatora, wniosek pn. „Gotuj, tańcz, graj i się rozwijaj” został błędnie wykazany jako oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej. Wniosek został oceniony pozytywnie i przekazany do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych do LGD Dolina Stobrawy dostępne są TUTAJ

Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane około 13 maja 2015 roku.