Skip to main content

UWAGA 2 nabór w ramach MINI GRANTÓW dla wolontariuszy – konkurs Korpusu Solidarności – termin wydłużony.

UWAGA 2 nabór w ramach MINI GRANTÓW dla wolontariuszy – konkurs Korpusu Solidarności – termin wydłużony.
news

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie województwa opolskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to aż: 1000 zł 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego dera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
  • promujące aktywność wolontariacką, w tym promocja Korpusu Solidarności.
  • rozwój wolontariatu na terenie województwa  opolskiego

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. opolskiego a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 30.11.2021r. do 17.12.2021r.

Więcej informacji znajdziesz w REGULAMINIE KONKURSU. 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Zgłoszenia należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: wolontariat@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 24  listopada 2021 roku do godz. 23:59:00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Regulamin

Formularz