Skip to main content

Seminarium o wolontariacie w Paczkowie

Seminarium o wolontariacie w Paczkowie
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zapraszają przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli NGO i wszystkich zainteresowanych  na seminarium dotyczące wolontariatu.

Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2015 r. w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Czas trwania: 13:30 – 16:30

Tematyka seminarium:
Tematyka seminarium dotyczy: wolontariatu – aspektów formalno-prawnych, dobrych praktyk, współpracy z wolontariuszami, tworzenia „dobrych” warunków do współpracy, korzyści płynących z wolontariatu, wolontariatu jako doświadczenia pomagającego w poszukiwaniu pracy.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

W razie pytań proszę o kontakt:

Karolina Bujak tel: 608 433 243 e-mail: k.bujak@ocwip.pl

Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Więcej wiemy – lepiej pomagamy – bis” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.