Skip to main content

Rekrutacja seniorów do projektu Zrób Usługę Sam

Rekrutacja seniorów do projektu Zrób Usługę Sam
news
Co można zyskać biorąc udział w projekcie jako opiekun osób starszych lub senior potrzebujący wsparcia i aktywizacji?

Przede wszystkim możliwość:
– udziału w cyklu szkoleń skierowanych do opiekunów nieformalnych osób starszych z zakresu  pierwszej pomocy, pielęgnacji osób starszych, planowania i zarządzania budżetem domowym, obsługi komputera, zarządzania czasem pracy, wypalenia zawodowego opiekuna osoby starszej (6 jednodniowych szkoleń);
– udziału w pracach grupy samopomocowej stworzonych przez animatora, opiekunów i osoby potrzebujące wsparcia;
– bezpłatnego udziału w wybranych przez grupę samopomocową aktywnościach – każda grupa dysponować będzie swoim pulą w wysokości 2500 zł;
– udział w życiu kulturalnym wg własnych potrzeb np. wizyta w teatrze, galerii, kinie, kurs samoobrony itp.

Ponadto poznanie wielu ciekawych ludzi i możliwość spędzenia wolnego czasu w nietuzinkowy, aktywny i twórczy sposób!

Kto może być uczestnikiem projektu?

Osoby, które spełnią łączeni następujące warunki:
– ukończony 60 rok życia;
– zamieszkują na terenie województwa opolskiego;
– działają jako nieformalni opiekunowie osób starszych lub wymagają wsparcia; 
– priorytetowo traktowane będą zgłoszenia grup już współpracujących ze sobą 1  opiekun i 3 seniorów

Jak uzyskać informacje o projekcie i zapisać się do projektu?
Należy skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za rekrutację – animatorem. Żeby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej, można również go otrzymać w naszym biurze przy ul. Damrota 4/35/36 w Opolu, w biurze Stowarzyszenia przyjaciół LO w Prudniku znajdującego się w prudnickim Ratuszu lub w siedzibach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie całego województwa. Do udziału w projekcie zaprosimy 8 osób (2 opiekunów i 6 seniorów) z każdego powiatu.

Więcej informacji:

Osoby z powiatów: Opolskiego, Kluczborskiego, Namysłowskiego, Strzeleckiego, Krapkowickiego, Oleskiego i miasta Opole.

Wojciech Witoń
numer telefonu: 887 048 047, e-mail: w.witon@ocwip.pl

Osoby z powiatów: Brzeskiego, Nyskiego, Głubczyckiego, Kędzierzyńskiego i Prudnickiego.

Alicja Jania
numer telefonu: 883 987 225, e-mail: ala.jania@wp.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY