Skip to main content

Otwarcie Centrum wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich.

Otwarcie Centrum wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich.
news

Centrum jest elementem projektu „Centra Wsparcia dla NGO – projekt
długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem projektu jest
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Profesjonalni doradcy Centrum będą wspierać przedstawicieli
organizacji pozarządowych z powiatu strzeleckiego między innymi poprzez:
doradztwo z zakresu aspektów formalno – prawnych
funkcjonowania organizacji pozarządowych, rejestracji podmiotu
pozarządowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowania i tworzenia
projektów konkursowych, źródeł finansowania dla organizacji
pozarządowych; spotkania informacyjne i branżowe dla organizacji pozarządowych (tematyka spotkań będzie dotyczyć w szczególności źródeł finansowania
działań przez organizacje pozarządowe, możliwości związanych z
zaangażowaniem wolontariuszy w prace organizacji czy współpracy z
administracją publiczną), szkolenia, coaching, spotkania sieciujące.

W programie otwarcia między innymi:

  • prezentacja misji i założeń Centrum Wsparcia NGO;
  • seminarium na temat: Prawa i obowiązki dla OPP wynikające ze
    znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
    wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sprawozdawczości;
     
  • diagnoza sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych i zaplanowanie spotkań informacyjno – branżowych  w Centrum.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 30.11.2010  formularza zgłoszeniowego na adres: d.piechowicz@ocwip.pl,  fax. 077 441 50 25 wew. 103 lub na adres biura OCWIP, ul. Damrota 4, pok. 35-36, 45-064 Opole.
W razie pytań prosimy o kontakt : Dorota Piechowicz 077 441 50 25 wew. 102.