Skip to main content

Ostatnie wolne miejsce na kurs komputerowy.

Ostatnie wolne miejsce na kurs komputerowy.
news

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do wzięcia udziału w kursie komputerowym ECDL.

Oferta skierowana jest do osób, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

  • są zameldowane na terenie województwa opolskiego,
  • są nieaktywne zawodowo,
  • posiadają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Szkolenie prowadzone będzie przez profesjonalnego trenera. Zakończenie kursu potwierdzone zostanie Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL.

Ponadto każdy uczestnik szkolenia zostanie objęty stypendium szkoleniowym w wysokości 4 zł, za godzinę uczestnictwa w kursie.

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu będą mogły również bezpłatnie skorzystać z następujących usług:

  • doradztwa zawodowego: w formie indywidualnych rozmów,
  • warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy,
  • wsparcia psychologa.

W trakcie szkolenia każdemu uczestnikowi może towarzyszyć opiekun.

Spotkania będę odbywały się od 16.05.2011 r. do 17.06.2011 r., od poniedziałku do piątku, w siedzibie CTC Polska, w Opolu przy ulicy Reymonta 29.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres:
a.gawinek@ocwip.pl.

Na wszystkie pytania dotyczące szkolenia z przyjemnością odpowiedzą osoby odpowiedzialne za rekrutację: Alicja Gawinek lub Dorota Piechowicz, pod numerem telefonu 77 441 50 25.\

formularz zgłoszeniowy