Skip to main content

Miejska Dżungla już 12 czerwca!!! Zapraszamy

Miejska Dżungla już 12 czerwca!!! Zapraszamy
news

Miejska Dżungla to akcja, która polegać będzie na prezentacji wyreżyserowanych scenek w miejscach publicznych w naszym mieście. W ramach akcji odbędą się cztery scenki (w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień), z których każda przedstawiać będzie rozmaite sytuacje z dnia codziennego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejska Dżungla ma uwrażliwić mieszkańców miasta na sytuacje utrudniające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i starszych mających trudności z dostępem do usług, instytucji lub uczestnictwem w życiu społecznym.

Akcja ma na celu rozbudzenie pozytywnych reakcji wśród mieszkańców Opolszczyzny w stosunku do osób  wykluczonych społecznie. W trakcie całej akcji będą rozdawane materiały informacyjno –  promocyjne na temat wolontariatu w obszarze wykluczenia społecznego.

Pierwsza akcja odbędzie się  już 12 czerwca 2011 w niedzielę.

Centralnym punktem działania będzie Plac Wolności w Opolu. Pozostałe działania będą się odbywać w różnych  częściach miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc użyteczności publicznej.


W ramach akcji przewidujemy:

 • Centrum dowodzenia akcją:

Czy każdy może pomagać niepełnosprawnym? Jakie organizacje umożliwiają prace wolontariuszy  na rzecz niepełnosprawnych? Na jakie problemy napotykają osoby niepełnosprawne? Czego ja mogę się nauczyć od osób niepełnosprawnych?

Miejsce:  Plac Wolności w Opolu
(Miejska  Dżungla odbywać się będzie równocześnie z festynem Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym).

 • Zostań wolontariuszem i pomagaj:

 1. Konkursy dla mieszkańców / wolontariuszy.
 2. Zabawy integracyjne dla potencjalnych wolontariuszy i osób niepełnosprawnych:
 • zabawy ruchowe,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych itp.,
 • konkursy drużynowe,
 • taniec.

 • Opole Miasto bez „Granic”
 1. Akcja liczenia barier:

  Problem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Opolu
  dotyka nas bezpośrednio – policzmy schody, progi,  ilość  podjazdów,
  wind…
  Choć bardzo lubimy nasze wiekowe budynki, to chcielibyśmy aby były bardziej przyjazne, otwarte dla wszystkich, bez barier….
  W ramach akcji dostępne będą formularze, na których chętni uczestnicy
  podejmą się liczenia barier architektonicznych oraz poszukiwania
  obiektów przyjaznych osobom niepełnosprawnych.

 2. Przyjazne nalepki i certyfikaty

  Młodzi wolontariusze poszukują obiektów przyjaznych osobom niepełnosprawnym i lokali gdzie np.  spokojnie można przebywać z psem przewodnikiem (opiekunem) lub można bez komplikacji wjechać na wózku. W miejscach przystosowanych i otwartych przyklejane będą nalepki i zostawiane certyfikaty.

Będziemy też zachęcać przechodniów do wskazywania miejsc dostosowanych (ważne będą sugestie samych osób niepełnosprawnych uczestniczących w akcji).

Połowa osób pracujących społecznie przeznacza na pomaganie maksymalnie kilkanaście godzin w skali roku. Każdy z nas jest w stanie wygospodarować tyle czasu na działalność wolontariacką a nawet więcej.

Wystarczy chcieć!

Zachęcamy do szukania „owoców miejskiej dżungli” w dniu 12 czerwca 2011.

Serdecznie zapraszamy.

Kolejne akcje już w lipcu.