Skip to main content

Mapa wolontariatu

Mapa wolontariatu
news

Tym razem promowaliśmy wolontariat poprzez:

1) akcje happeningowe na dziedzińcu przed wejściem na dworzec PKP:

– zaangażowanie dzieci i dorosłych  w zaznaczanie obszarów w jakich można świadczyć pomoc wolontariacką  
– dzieci i dorośli podawali pomysły i zaznaczali kolorowymi pineskami na specjalnie przygotowanej uprzednio mapie z „obszarami wolontariatu”. Każdy pomysł był nagradzany (wszyscy otrzymywali pamiątkowe naklejki z informacją o projekcie „Więcej wiemy – lepiej pomagamy”)

– Mapa Opolszczyzny: podróżni zapytywani przez uczestników „Miejskiej Dżungli” mieli za zadanie zaznaczyć kolorem na mapie miejscowość z której pochodzą i podzielić się wrażeniami z obecności w ich miejscowości działań wolontariackich zapotrzebowanie w zakresie wolontariatu.
Osoby przybywające z miejscowości poza granicami województwa opolskiego wypisywały na tablicy nazwy swoich miejscowości.

2) realizacja scenki pt. „Przyłącz się do pomagania innym”
Scenka realizowana była w różnych wariantach według następującego schematu:
Podróżni po wyrażeniu pisemnej zgody, otrzymywali tabliczkę promującą ideę wolontariatu, z którą mieli wykonanie zdjęcie.  Zostali poinformowani, że zdjęcia z ich wizerunkiem zostaną umieszczone w materiałach promujących wolontariat, w tym także na stronie internetowej projektu  www.wiemy-pomagamy.pl

Osiągnięte rezultaty:
– przechodzący podróżni,  chętnie słuchali informacji o wolontariacie. Osoby te brały też udział w akcjach happeningowych;

-zainteresowanie i zapraszanie dzieci i młodzieży do udziału w akcji – scence rodzajowej, które miało zapewne niebagatelny wpływ na zrozumienie przez nich wagi i potrzeby istnienia wolontariatu, a także zachęcało do podejmowania tego typu aktywności;

 Odbiór społeczny scenki:
– ludzie żywo reagowali na akcje happeningowe, słuchali ze zrozumieniem, część osób chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat wolontariatu.

Na kolejna akcję „Miejska Dżungla” realizowana w ramach projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” (projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego )  zaprosimy Państwa we wrześniu.