Skip to main content

Kuźnia Ekspertów

Kuźnia Ekspertów
news

Jak zaktywizować ludzi do działania? Jak pomóc innym zrealizować ich
pomysły? Jak zarządzać spółdzielnią socjalną lub innego rodzaju
organizacją? Jak pozyskać środki na działalność? Co zrobić, żeby
efektywnie się komunikować? Jak poruszać tłumy?

Odpowiedź na te pytania na znaleźć na bezpłatnym szkoleniu „Kuźnia
ekspertów”, które rozpocznie się w kwietniu 2011 w Opolu i jest
organizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

„Kuźnia ekspertów” to cykl profesjonalnie przygotowanych szkoleń
skierowany do osób, które chciałyby zaistnieć w swoich środowiskach jako
lokalni animatorzy aktywności obywatelskiej oraz podzielić się swoją
energią oraz zasobami z innymi zainteresowanymi działalnością w trzecim
sektorze. 

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą solidnie
przygotować wszystkich uczestników do pełnienia roli liderów i doradców w
zakresie ekonomii społecznej, na terenie gminy, powiatu i województwa.
 

Cykl obejmuje siedem dwudniowych zjazdów podczas których wszyscy
zainteresowani zostaną poddani treningowi z zakresu prawidłowej
komunikacji, treningowi menadżera podmiotów ekonomii społecznej oraz
nauczą się w jaki sposób skutecznie budować partnerstwa w obrębie
sektora pozarządowego.  

Spotkania prowadzone będą przez doświadczonego psychologa oraz
uznanych w Polsce ekspertów z zakresu ekonomii społecznej. Pozwoli to na
profesjonalne przygotowanie wszystkich uczestników do pełnienia roli
animatorów w swoich środowiskach.

Więcej szczegółów na temat szkolenia oraz rekrutacji znajdą Państwo w aktualnościach