Skip to main content

Konkurs na mini granty wolontariackie

Konkurs na mini granty wolontariackie
news

MINI GRANTY dla wolontariuszy – konkurs Korpusu Solidarności

Od 5 listopada 2021 w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą  MINI GRANTY WOLONTARIACKIE !!!

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie województwa opolskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to aż: 1000 zł 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego dera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
  • promujące aktywność wolontariacką, w tym promocja Korpusu Solidarności.
  • rozwój wolontariatu na terenie województwa  opolskiego

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. opolskiego a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 17.11.2021r. do 17.12.2021r.

Więcej informacji znajdziesz w REGULAMINIE KONKURSU. 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Zgłoszenia należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: wolontariat@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14  listopada 2021 roku do godz. 23:59:00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY