Skip to main content

III Opolskie Forum Pełnomocników ds. NGO

III Opolskie Forum Pełnomocników ds. NGO
news

Już po raz trzeci Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw  Pozarządowych (OCWIP)  organizuje Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych.

Forum jest jednym z działań  realizowanych w ramach  projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”.

Celem Forum jest upowszechnienie dobrych przykładów współpracy sektora publicznego i pozarządowego w perspektywie produktu finalnego projektu czyli Modelu Współpracy.

Podczas Forum podejmować będziemy tematy szczególnie ważne jeśli chodzi o współpracę międzysektorową czyli formy współpracy finansowej i pozafinansowej, Roczne Programy Współpracy oraz Centra Wsparcia organizacji pozarządowych itp.

To tylko główne kierunki jakie proponujemy Państwu podczas Forum, liczymy na uwagi i opinie wnoszone  przez uczestników ponieważ formuła Forum jak najbardziej sprzyja wymianie doświadczeń i informacji.

Uczestnicy:
Do udziału w III Forum Pełnomocników zapraszamy
– przede wszystkim osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego, które  odpowiadają  za współprace z organizacjami non – profit
–   przedstawicielki i przedstawicieli sektora pozarządowego
– liderów lokalnych, zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych

Wszelkich informacji na temat organizacji i przebiegu Forum udziela
Pani Dorota Piechowicz – Witoń
Kontakt:
077 441 50 25
535 144 679
d.piechowicz@ocwip.pl

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go
 – mailem na adres d.piechowicz@ocwip.pl
lub
–  faksem na numer 077 441 50 25 wew. 103.
– lub poczta tradycyjna na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole

Program szczegółowy Forum będzie rozesłany do uczestników co najmniej na tydzień przed wydarzeniem.
To ważne wydarzenia w perspektywie integracji i współpracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Liczymy na Państwa obecność!