Skip to main content

Forum profesjonalnej profilaktyki

Forum profesjonalnej profilaktyki
news
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym forum profesjonalnej profilaktyki uzależnień w dniach 28-29 listopada 2013 r., które odbędzie się  w Hotelu Festival w Opolu.

Do udziału zapraszamy osoby zaangażowane w działania profilaktyczne, jak również w tworzenie i realizację programów profilaktycznych na terenie województwa opolskiego.

Forum jest organizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze profesjonalnej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży  oraz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, na zlecenie Samorządu Województwa Opolskiego.

Tematyka poruszana na forum będzie obejmowała współczesne podejście i propozycje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, przykłady rekomendowanych programów profilaktycznych, o których opowiedzą realizatorzy tych programów, standardy systemu rekomendacji programów profilaktycznych, przykłady dobrych praktyk w zakresie działalności profilaktycznej w poszczególnych gminach, działalność profilaktyczną realizowaną przez organizacje pozarządowe.

Zgłoszenie prosimy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym za pośrednictwem poczty mailowej, tradycyjnej, faxem  bądź osobiście na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Damrota 4/35-36 Opole
tel. 77/ 441 50 25, fax. wew. 103
e-mail: forum@ocwip.pl

Zgłoszenia należy przesłać do 22 listopada 2013 r.

Udział w dwudniowym forum jest całkowicie bezpłatny!

Szczegółowy program forum zostanie przesłany do uczestników spotkania, co najmniej na tydzień przed wydarzeniem. Wszelkich informacji na temat forum  udziela Małgorzata Bastrzyk (731 705 781) oraz  Wojciech Witoń (887 048 047).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM FORUM

                                         
                                                
           

„Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie
opolskim” projekt finansowany

 ze środków
Samorządu Województwa Opolskiego