Skip to main content

Bony edukacyjne dla Wolontariuszy

Bony edukacyjne dla Wolontariuszy
news

Wysokość dofinansowania jednego BONU EDUKACYJNEGO
to
1 000 zł! 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O BONY EDUKACYJNE? JAKIE POMYSŁY ZOSTANĄ SFINANSOWANE?

  • Wolontariusz lub zespoły wolontariuszy złożone z dwóch osób w ramach wsparcia zostaną dofinansowane najciekawsze cele edukacyjne, umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań, podwyższenie kompetencji oraz wypełnienie nową energią do działań społecznych indywidualnych wolontariuszy lub zespołów wolontariuszy.
  • Mogą to być szkolenia, kursy, seminaria, książki, pomoce dydaktyczne lub inne formy edukacyjne rozwijające wolontariuszy.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O BON EDUKACYJNY?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na Bony edukacyjne”;
  • zgłosić swój pomysł wykorzystania bonu za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowy na bony edukacyjnedo dn. 19.11.2021 r. zgodnie z zapisami w regulaminie.
  • W razie pytań skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Alicja Gawinek | e-mail: wolontariat@ocwip.pl lub pod numerem 535446389

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.  Zgłoszenia należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: wolontariat@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 19 listopada 2021 roku do godz. 23:59

Załączniki:

Regulamin BONY

Formularz BONY