Skip to main content

Wsparcie dla gmin na pogłębione konsultacje społeczne

Wsparcie dla gmin na pogłębione konsultacje społeczne
news

Zapraszamy gminy z woj. śląskiego i opolskiego do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Projekt ma pomóc gminom efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając opinie i potrzeby swoich mieszkańców. Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie co najmniej trzech niestandardowych narzędzi konsultacji społecznych.

CO?

Oferujemy m.in.:

–        pomoc w przygotowaniu indywidualnych planów konsultacji – dopasowanych do potrzeb i możliwości konkretnej gminy,

–        szkolenia dla urzędników z zakresu innowacyjnych technik konsultacji, partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych, rozwiązywania konfliktów itp.

–        bieżące wsparcie gminy przez urbanistę i specjalistę ds. konsultacji,

–        udzielenie grantów w średniej wysokości 20 tys. zł na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji.

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział gminy z województwa opolskiego i śląskiego, posiadające uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub zobowiązujące się do przyjęcia takiej uchwały w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Preferowane będą gminy o:

1.       niskim stopniu pokrycia planistycznego,

2.       dużym udziale planów sporządzanych dłużej niż 3 lata.

Z ramienia gmin do udziału w projekcie zapraszamy urzędników zatrudnionych na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i/lub prowadzeniem procesu konsultacji.

KIEDY?

Projekt będzie realizowany w okresie styczeń 2019 – czerwiec 2021.

Ramowy harmonogram:

–        rekrutacja gmin i podpisywanie umów na wsparcie konsultacji: styczeń – czerwiec 2019

–        tworzenie indywidualnych planów konsultacji: lipiec 2019 – czerwiec 2020

–        realizacja planów i wydatkowanie przyznanych grantów: styczeń 2020 – czerwiec 2021

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres: biuro@ocwip.pl

Do pobrania: REGULAMIN REKRUTACJI oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.