OCWIP

Zostań doradcą i animatorem! Rekrutacja trwa!

Jak zaktywizować ludzi do działania? Jak pomóc innym zrealizować ich pomysły? Jak zarządzać spółdzielnią socjalną lub innego rodzaju organizacją? Co zrobić, żeby efektywnie się komunikować? Jak poruszać tłumy?

Na wszystkie te pytania będą Państwo potrafili odpowiedzieć po ukończeniu szkolenia pn. „Kuźnia ekspertów”.

„Kuźnia ekspertów” to cykl profesjonalnie przygotowanych szkoleń
skierowany do osób, które chciałyby zaistnieć w swoich środowiskach jako
lokalni animatorzy aktywności obywatelskiej oraz podzielić się swoją
energią oraz zasobami z innymi zainteresowanymi działalnością w trzecim
sektorze.  

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą solidnie
przygotować wszystkich uczestników do pełnienia roli liderów i doradców w
zakresie ekonomii społecznej, na terenie gminy, powiatu i województwa.
 

Cykl obejmuje siedem dwudniowych zjazdów podczas których wszyscy
zainteresowani zostaną poddani treningowi z zakresu prawidłowej
komunikacji, treningowi menadżera podmiotów ekonomii społecznej oraz
nauczą się w jaki sposób skutecznie budować partnerstwa w obrębie
sektora pozarządowego.  

Spotkania prowadzone będą przez doświadczonego psychologa oraz
uznanych w Polsce ekspertów z zakresu ekonomii społecznej. Pozwoli to na
profesjonalne przygotowanie wszystkich uczestników do pełnienia roli
animatorów w swoich środowiskach.

Zjazdy szkoleniowe będą odbywały się raz w miesiącu począwszy od maja
b.r. . Szczegółowy harmonogram oraz program szkoleń zostaną podane
wkrótce.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy i dostarczyć go do biura OCWIP lub przesłać pocztą
elektroniczną bądź faksem na dane znajdujące się poniżej.

  formularz zgłoszeniowy

  zgłoszenie/deklaracja

  oświadczenie

  regulamin projektu

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Patrycja Kozieł, e-mail: p.koziel@ocwip.pl.

Exit mobile version