OCWIP

Wyniki konkursu Kierunek FIO 2017

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu Kierunek FIO 2017 w ramach ścieżki Inicjatywy Lokalne i Rozwój NGO.

Każda grupa/ organizacja może zobaczyć swoją kartę oceny. W celu wglądu do karty oceny prosimy o kontakt z biurem OCWIP.

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z Realizatorami, którzy otrzymali dofinansowanie w celu dalszych procedur związanych z otrzymaniem dotacji.

Lista rankingowa – Kierunek FIO 2017

W razie pytań zapraszamy.

Exit mobile version