OCWIP

Silne NGO – wyniki konkursu !!!

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO”  na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.12.1.2018PP zawartej z Miastem Opole, którego celem było wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

Silne NGO – lista rankingowa

Z organizacjami, które wygrały w konkursie w dniach 29.08-31.08.2018 skontaktuje się przedstawiciel OCWIP w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Wszystkie organizacje aplikujące w konkursie zainteresowane informacją zwrotną na temat swoich ofert proszone są o kontakt  na adres: t.kosmala@ocwip.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

Dziękujemy organizacjom za zainteresowanie konkursem. Niestety ze względu na ograniczoną kwotę na dotacje w konkursie 48 000,00 zł mogliśmy przyznać ograniczoną ilość dotacji.

 

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP-.526.12.1.2018PP z dnia 07.05.2018

                                                                                                                    

Exit mobile version