OCWIP

Perspektywa tworzenia i działania grup samopomocowych – konferencja.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Polski Związek Głuchych – Odział Opole, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, będącej podsumowaniem projektu pn. „Sieć samopomocowa osób głuchych w województwie opolskim”.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku, godz. 10:00,w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

W czasie konferencji poruszone zostaną istotne kwestie związane
z funkcjonowaniem grup samopomocowych i możliwościami  rozwoju tej metody w województwie opolskim. Uczestnicy będą mieli również możliwość nabycia wiedzy o Fundacji Akcja Człowiek, jako potencjalnym źródle finansowania działań organizacji pozarządowych w krajach wschodniej Europy.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, do dnia 24 kwietnia 2015 r. drogą mailową na adres: k.wilkos@ocwip.pl lub faxem: 77 441 50 25 wew. 103.

W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Exit mobile version