OCWIP

Miesięcznik Rad Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z miesięcznikiem Modelowe Rady. Czasopismo zajmuje się tematami związanymi z działalnością Rad Pożytku Publicznego.

Czasopismo powstało w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Exit mobile version